Wat is g-voetbal?

Wat is G-voetbal?

G-voetbal is voetbal waarin een paar aanpassingen zijn verricht om het spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking mogelijk te maken ook hun partijtje mee te spelen.
Daarmee beantwoorden we echter nog niet volledig de vraag: Wat is G-voetbal?

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie.

Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is eveneens dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar dat de sociale contacten een belangrijkere rol kunnen innemen. Elke G-speler heeft een eigen benaderingswijze en een eigen manier van omgang. Omdat bij G-voetballers regelmatig ook medische aspecten een rol spelen, verdient het aanbeveling als vereniging een dossier te maken van elke G-voetballer. Dit stelt de trainers en leiders in staan om goed te handelen.

Wat is g-voetbal?

Plezier in het G-voetbal staat voorop.

Ook zijn er nog ID-voetbal en CP-voetbal. ID-voetbal is voor spelers met een IQ-score onder 75.
CP-voetbal is voor spelers die ten gevolge van een hersenbeschadiging (Cerebrale Parese) in meer of mindere mate motorische problemen hebben.
ID-voetbal en CP-voetbal kennen alleen landenteams. Deze voetballers kunnen terecht binnen de reguliere competities van de KNVB en bij het G-voetbal.
Bij het ID-voetbal kent men geen aangepaste spelregels. Ze volgen de regels van de FIFA. De spelers die Nederland vertegenwoordigen zijn veelal afkomstig uit het speciaal onderwijs of werkzaam in een sociale werkvoorziening.
De CP-voetballers spelen grotendeels volgens de regels van de FIFA. Echter zijn een aantal regels aangepast.
Zo zijn het veld en de doelen kleiner dan in het reguliere voetbal.

Kom eens een keer een kijkje nemen bij een g-voetbalwedstrijd of toernooi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *