http://g-voetbal.eu/wp-content/uploads/2019/08/Toernooi-Duitsland.jpg

Wat is g-voetbal?

We willen hier laten zien wat g-voetbal precies is.

G-voetbal is voetbal waarin een paar aanpassingen zijn verricht om het spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking mogelijk te maken ook hun partijtje mee te spelen.
Daarmee beantwoorden we echter nog niet volledig de vraag: Wat is G-voetbal?

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie.

Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is eveneens dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar dat de sociale contacten een belangrijkere rol kunnen innemen. Elke G-speler heeft een eigen benaderingswijze en een eigen manier van omgang. Omdat bij G-voetballers regelmatig ook medische aspecten een rol spelen, verdient het aanbeveling als vereniging een dossier te maken van elke G-voetballer. Dit stelt de trainers en leiders in staan om goed te handelen.

Plezier in het G-voetbal staat voorop.

Ook zijn er nog ID-voetbal en CP-voetbal. ID-voetbal is voor spelers met een IQ-score onder 75.
CP-voetbal is voor spelers die ten gevolge van een hersenbeschadiging (Cerebrale Parese) in meer of mindere mate motorische problemen hebben.
ID-voetbal en CP-voetbal kennen alleen landenteams. Deze voetballers kunnen terecht binnen de reguliere competities van de KNVB en bij het G-voetbal.
Bij het ID-voetbal kent men geen aangepaste spelregels. Ze volgen de regels van de FIFA. De spelers die Nederland vertegenwoordigen zijn veelal afkomstig uit het speciaal onderwijs of werkzaam in een sociale werkvoorziening.
De CP-voetballers spelen grotendeels volgens de regels van de FIFA. Echter zijn een aantal regels aangepast.
Zo zijn het veld en de doelen kleiner dan in het reguliere voetbal.

Kom eens een keer een kijkje nemen bij een g-voetbalwedstrijd of toernooi.

HEB JIJ EEN BEPERKING EN WIL JE IN HET G-VOETBAL SPELEN?

Over G-voetbal.eu

G-voetbal.eu is een website die door vrijwilligers wordt bijgehouden.
De doelen zijn om meer bekendheid voor het g-voetbal te krijgen en mensen te helpen die in het g-voetbal willen spelen of aan de slag willen.

Passend voetbal: Voetballen met een beperking

Twitter

@GVoetbaleu - 2 maanden

RT : Vrijdag won Suzanne met haar voetbalteam de prijs voor ''Sporters met een beperking 2019'' 🏆👊op het Tilburgse Spo…

@GVoetbaleu - 3 maanden

Dit unieke G-dames voetbalteam (SVG Vrouwen G1) kan uw hard gebruiken. Stem in de categorie gehandicapte spor…

@GVoetbaleu - 3 maanden

Please vote via on SVG Vrouwen G1 (sporter met een beperking). This disabled woman football…

@GVoetbaleu - 3 maanden

Stem op SVG Vrouwen G1 (sporter met een beperking). Dit is een UNIEK team dat genomineerd is voor tilburge sportgal…

@GVoetbaleu - 3 maanden

RT : Presentatietraining voor onze door 😀👏!

All contents © copyright G-voetbal.eu. All rights reserved.